https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1425481840987874&id=785929151609816

Sportski tereni u vlasništvu Grada, igralište Križna Luka i igralište Tenis, zatvaraju se za korisnike.

Odluka Stožera civilne zaštite grada Hvara – proširenje mjera prevencije širenja korona virusa | Grad Hvar

Na sastanku Stožera civilne zaštite Grada Hvara održanom danas, 16. ožujka 2020. godine, donesena je Odluka o proširenju mjera prevencije širenja korona virusa (COVID-19) na području grada Hvara.


Source